Steam Distillation Units BERH S2

-Compliance Certifications:CE, cTUVus

-Dimensions: Depth:31.0 cm (12.2 in.)

-Dimensions: Height:(5.7 in.)

-Dimensions: Width:(9.8 in.)

-Heating Rate:20 to 150 ºC in 10 minutes

-Number of cuvettes:21 vials x 16 mm + 4 vials x 20 mm (dual block)

-Operating Temperature Range:10 – 45 °C

-Power Requirements (Hz):50 – 60 Hz

-Power Requirements (Voltage):115 V AC

-Temperature Range:37 – 165 ºC (99 – 329 ºF)

-Temperature Stability:± 2 ºC

-Warranty:1 year

-Weight:Dual block: 2.8 kg

-Weight 2:Single block: 2.8kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *