Đôi nét về BK SKY

BK SKY 

Tự hào là đơn vị hoạt động nhiều năm trên nhiều lĩnh vực tiêu biểu như:

– Điều tra địa chất môi trường, đánh giá tác động môi trường và công nghệ xử lý
môi trường (chất thải rắn, nước, khí). Điều tra, xử lý nước dưới đất, nước mặt và
nước biển.
– Thí nghiệm, kiểm định các tính chất cơ lý của đất đá và vật liệu xây dựng

-Khảo sát địa chất, thủy văn và đo đạc địa hình; Lập dự án, thiết kế, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

– Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về môi trường,
kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường; phân tích, kiểm nghiệm lý – hóa – sinh
phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo vệ môi trường.

Ngoài ra đơn vị còn hoạt động song song nhiều mảng khác với phương châm luôn bám sát kĩ thuật – khoa học để làm việc.

Thực hiện nhiều dự án với đội ngũ cán bộ kĩ thuật có trình độ cao và các chuyên gia cố vấn đầu ngành về địa chất, môi trường, thủy văn, xây dựng,…

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG BK SKY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

BK SKY